Glad Tidings

Tracks

Now Playing: Kolendanje
 
00:00
 1. Kolendanje
 2. Dobar Večer, Dobri Ljudi
 3. Kakva Je To Svetlost
 4. Donadzar
 5. Na Salašu Kod Betlema
 6. Na Svetu Noć
 7. Na Mlado Ljeto
 8. Radujte Se Narodi
 9. Dobar Nam Večer Gospodar
 10. Darove Kruha I Vina
 11. Chuli Te Sme

Lyrics

1 . Kolendanje

Ra li lu le la, ra li lu le la, ra li lu le la, ra li lu la
Ra li lu le la, ra li lu le la, ra li lu le la, ra li lu la

Približa se dan veseli,
u velikoj našoj želji,
požudismo docekati,
došli smo von kolendati.

Ra li lu le la, ra li lu le la, ra li lu le la, ra li lu la
Ra li lu le la, ra li lu le la, ra li lu le la, ra li lu la

Domacice, kobasice,
reži nama u fitice,
redi žmule, prošek djeli,
da ti društvo ne zamjeri.

Ra li lu le la, ra li lu le la, ra li lu le la, ra li lu la
Ra li lu le la, ra li lu le la, ra li lu le la, ra li lu la

Ako imaš i pršuta,
ostat ce ti kost za sutra,
za ucinit moc manestru,
i tako ceš proci festu.

Ra li lu le la, ra li lu le la, ra li lu le la, ra li lu la
Ra li lu le la, ra li lu le la, ra li lu le la, ra li lu la

Translation:

The big day is coming soon,
we all like it,
we can't wait anymore,
we came to sing to you.

Hostess, sausage
has to be sliced thin,
bring the glasses, give the sweet wine,
people won't forgive you.

If you have some prosciuto,
the bone can be for tomorrow,
to make a minestrone,
that is how you'll make a party.

2 . Dobar Večer, Dobri Ljudi

Dobar vecer, dobri ljudi,
Da bi nam svi zdravi bili;
U ovoj novoj godini
Da bi libi u radosti,
Da bi nam svi zdravi bili.

Dobar ti vecer gospodar,
Došlo je novo leto kvam.
Da bi vam polje rodilo
Pšenicku žarku davalo,
Da bi nam svi zdravi bili.

Da bi vam gore rodile,
To rujno vince davale.
Devojke mi darujemo
Crljenim ljepim vencekom,
Decake mi darujemo
Zelenim ljepim mužkanom,
Da bi nam svi zdravi bili.

Translation:

Good evening, good people, we wish good health to you all;
Throughout this new year we wish you all joy and good health.

Good evening, master of the house, the new year has come to you.
May your fields be fruitful, may they yield you golden wheat.
We wish you all good health.

May your hills be fruitful, may they yield you fine red wine.
To your girls we give gifts of pretty red garlands.
To your boys we give gifts of fine green boxwood.
We wish you all good health.

3 . Kakva Je To Svetlost

Kakva je to svetlost skom Betlem gori,
Glas cuda sveseljem po zraku leti;
Cast Bogu višini mir ljudem vnižini:
O Jezuš, O Jezuš, predragi moj Sin.

Jen starac vuštali naslonjen stoji,
Med oslom i volom Detešce leži;
Mati ga odeva, ter milo mu spjeva:
O Jezuš, O Jezuš, predragi moj Sin.

4 . Donadzar

Donadzar dzan donadzar, inc sirun es u bajdzar.
Es inc lavnes, es inc lavnes;
Cors goghma lujs gu pajle

Garmir asdgh e gagatin, dzari dag Dzemer Papin.
Es inc lavnes, es inc lavnes;
Cors goghma lujs gu pajle

5 . Na Salašu Kod Betlema

Na salašu kod Betlema,
tamo dosta paše ima,
tamo ovce tirajmo,
i u frulu svirajmo.

Mate uzmi tamburice,
i pripravi nove žice,
da s'ne budu trgati,
kad poc nemo igrati.

Ah ti andro uzmi gajde,
tere snami žurno hajde,
i posviraj veselo,
da nas cu je sve selo,

Hajde braco da idemo,
da darove ponesemo,
male nomu kraljicu,
našem dragom božicu.

Translation:

On the fields of Bethleham,
there is a lot of pasture.
Let's lead the sheep there
and we'll play flutes there.

Mate, take the tamburica
and prepare the new strings,
so they don't break
when we start playing.

Oh you, Andro, take your bagpipe
and come with us quickly
and play joyfully
so the whole village can hear us.

Let's go brothers
to carry the presents
to the little King,
our dear little God.

6 . Na Svetu Noć

Novo se leto veseli, da nam se sinek narodi.
Novo se leto veseli, da nam se sinek narodi.

Novo leto dete malo, na svetu noc je rojeno.
Na svetu noc je rojeno, u Bethlehem skom varo šu.

U jednoj prostoj štalici, na tvrdoj oštroj slamici.
U jednoj prostoj štalici, na tvrdoj oštroj slamici.

Prekriži Bog žitno polje, prekriži Bog vinske gore!
Prekriži Bog vaš pošten stan, budi svetnik sveti Florjan.

Novo se leto veseli, da nam se sinek narodi.
Novo se leto veseli, da nam se sinek narodi.

7 . Na Mlado Ljeto

Vlada oce vjeka i vremena,
Komu vlastin svih vlast je uruci;
Komu vazda slave cast ime na,
Nebo zemlja caste i svi puci.
u vecnosti bez krajne pucine,
Ali mjeri vjeke i godine,
Oko tvoje vjekom vjeku juce.

Divne tvoje krasote i moci,
Krasna narav krasna je prilika;
Jer povratnom pomladom svjedoci:
Kolika je tvoja moc i dika.
Samo covjek glava svoj prirodi,
Jedva što se u život porodi,
Casak bivši u grob se obori.

Ljepo nas je tvoja blaga ruka,
Prošlog ljeta darom darovala;
I zato ti vjerna od tvog puka,
Na darovih vjecna bila hvala.
Tko posluje, platja mu nesgine?
Nedaj bože, da nam i cas mine,
A na slavu da nebude tvoje!

8 . Radujte Se Narodi

Radujte se narodi, kad cu je te glas
Da se Isus porodi, u blaženi cas
Svaki narod cuj, cuj, i Bethlemu pristupljuj.

Vidi božje otajstvo u podrtoj Štalici
I tko trpi uboŠtvo, na toj tvrdoj slamici
To otajstvo cuj, cuj, ik' jaslicam pristupljuj.

Zdravo mali Isuse, koji sad nas pohodi
Tebe sav puk uznosi, nas u slavu uvedi
Sve to tvoje rodjenje, bilo svim na spasenje.

9 . Dobar Nam Večer Gospodar

Dobar nam vecer gospodar,
došlo je novo ljeto kvam
Novo se leto veseli
Da nam se sinek narodil

Svetle su svezde šajale,
Za one gore visoke
Oslek i volek dišeju
Malo detešce grejeju

Tople su rose kadale
ke su to dete kupale
Oslek i volek dišeju
Malo detešce nunaju

Vaši je iž Rosmarin
Tu budi sam Marijincin
Japica porodi smicajo
Pa nam sa nine cicajo

10 . Darove Kruha I Vina

Darove kruha i vina nosimo sad na oltar,
da Božja ruka s'visina posveti taj dragi dar.
Na naš oltar stigo je dar, a sada medju nas dolazi Bog,
Slava ti Hostijo sveta, Ti sreco života mog!

Plodove polja i njiva tajna je to srcu mom,
Kristovo Tijelo se skriva u kruhu i vinu tom.
Na naš oltar stigo je dar, a sada medju nas dolazi Bog,
Slava ti Hostijo sveta, Ti sreco života mog!

11 . Chuli Te Sme

Chuli te sme kulade, kuladele,
Ta sme doshli kulade, kuladele
Da ti nosim kulade, kuladele,
Dobar haber kulade, kuladele
Ot imane kulade, kuladele,
I po-dobro kulade, kuladele
I po-dobro kulade, kuladele,
Ot gospoda kulade, kuladele
Che sa nivi, kuladele,
Skalamili kulade, kuladele
Skalamili kulade, kuladele,
Izklasili kulade, kuladele
I vii momtsi, kuladele,
Bagoslavjajte kulade, kuladele
Kolko voda, kuladele,
V sinjo more kulade, kuladele
Tolkoz zdrave kulade, kuladele
V tava kashta, kuladele